درآمدی بر بحث «بینش»، «گرایش»، «کنش» و آثار متقابل آن ها
51 بازدید
محل نشر: معرفت » بهمن 1380 - شماره 50 (11 صفحه - از 45 تا 55)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی